Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Novi Pazar

On Jul 08, 2019
Posted by PSSS Novi Pazar
Hits: 107
Dana 08.07.2019. savetodavac Smail Ejupović posetio je udruženje "Pešterski vrhovi", mesto Sjenica, opština Sjenica, u periodu od 12:00 do 13:00 časova
Cilj posete ovom udruženju bio je da se blagovremeno pripremi za žetvu žitarica, da pripremi adekvatnu mehanizaciju kao i kapacitete za skladištenje.


Izvor: PSSS Novi Pazar