Najava: TRIBINA-PSSS Novi Pazar

On Jul 09, 2019
Posted by PSSS Novi Pazar
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 98
Dana 09.07.2019. godine, sa početkom u 11:00 održaće se tribina, mesto Novi Pazar , opština Novi Pazar - grad, Svečana sala Kulturnog centra sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Unapređenje proizvodnje mleka i mesa u cilju povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gazdinstava , eksterni predavač Rade Jovanović
2. 11:30 do 12:00 Unapređenje proizvodnje mleka i mesa u cilju povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gazdinstava , eksterni predavač Boris Berisavljević
3. 12:00 do 12:30 Podsticaji u seoskom turizmu za 2019 godinu. , savetodavac Safet Vesnić
4. 12:30 do 13:00 Podsticaji u stočarstvu za 2019 godinu , savetodavac Zumreta Trtovac

Podsticaji u seoskom turizmu i podsticaji u stočarstvu, kao i Unapređenje proizvodnje mleka i mesa u cilju povećanja konkuretnosti poljoprivrednih gazdinstava, biće teme tribine koja će se održati u saradnji sa lokalnom samoupravom.
Koordinator: Safet Vesnić


Izvor: PSSS Novi Pazar