Objava: PREDAVANJE-PSSS Leskovac

On Jun 27, 2019
Posted by PSSS Leskovac
Hits: 12
Dana 27.06.2019. godine, sa početkom u 13:00 održana je predavanje, mesto Radonjica , opština Leskovac - grad, Prostorije Doma kulture u Seku Radonjica sa temama:
1. 13:00 do 13:30 Tehnologija gajenja višnje , savetodavac Dalibor Cvetanović
2. 13:30 do 14:00 Zaštita višnje sa posebnim osvrtom na žilogriza , savetodavac Gordana Jovanović

Cilj predavanja je bio da se prisutni proizvođači upoznaju sa tehnologijom gajenja višnje kao i zaštitom višnje sa posebnim osvrtom na zaštitu od žilogriza.
Koordinator: Dalibor Cvetanović


Izvor: PSSS Leskovac