Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Šabac

On Jun 27, 2019
At Šabac
Posted by PSSS Šabac
Hits: 19
Dana 27.06.2019. godine, sa početkom u 08:30 održana je obilazak ogledne farme, mesto Bogatić , opština Bogatić, Gazdinstvo Milana Radovanović sa temom:
1. 08:30 do 09:15 Dobra poljoprivredna praksa u prizvodnji pšenice , savetodavac Slobodan Gošić

Dobra poljoprivredna praksa je koncept koji podrazumeva primenu određenih postupaka u procesu poljoprivredne proizvodnje odnosno integraciju dobro postavljenog procesa rada i dobro postavljene kontrole, koji ostvaruju ciljeve održive poljoprivrede. Cilj je proizvodnja bezbedne i zdrave hrane, uz istovremeno ostvarenje ekonomske vrednosti, društvene stabilnosti i zaštite životne sredine. Kako proizvoditi pšenicu po principima dobre poljoprivredne prakse je bio cilj posete odabranom oglednom gazdinstvu. Za postizanje visokih i stabilnih prinosa pšenice i odgovarajućeg kvaliteta zrna neophodno je primeniti sve agrotehničke mere kako bi se ispoljio pun genetski potencijal sorte. Za proizvodnju su najznačajnije one sorte koje su sposobne da u datim uslovima daju visoke i stabilne prinose. Zbog toga je od izuzetne važnosti pravilna rejonizacija sorata za određene agroekološke uslove. Da bi se u potpunosti iskoristile vrednosti sorte (prinos i kvalitet) neophodna je setva dorađenog i deklarisanog semena.
Koordinator: Slobodan Gošić


Izvor: PSSS Šabac