Objava: PREDAVANJE-PSSS Zaječar

On Jun 27, 2019
Posted by PSSS Zajecar
Hits: 79

Dana 27.06.2019. godine, sa početkom u 20:00 održana je predavanje, mesto Koprivnica , opština Zaječar - grad, Prostorije mesne kancelarije sa temama:
1. 20:00 do 20:30 Osiguranje u poljoprivredi , savetodavac Saša Stamenković
2. 20:30 do 21:00 Konzervisanje kabaste stočne hrane , savetodavac Ivanka Vidojković
3. 21:00 do 21:30 Primena dobre higijenske prakse u proizvodnji maline , savetodavac Mihajlo Žikić

Cilj predavanja bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa osiguranjem u poljoprivredi, konzervisanjem kabaste stočne hrane, kao i primenom dobre higijenske prakse u proizvodnji maline. Prisutno je bilo 16 poljoprivrednih proizvođača. Predavanje je organizovano u saradnji sa lokalnom samoupravom.
Koordinator: Mihajlo Žikić


Izvor: PSSS Zaječar