Objava: RADIONICA-PSSS Zaječar

On Jun 21, 2019
Posted by PSSS Zajecar
Hits: 49

Dana 21.06.2019. godine, sa početkom u 10:00 održana je radionica, mesto Vražogrnac , opština Zaječar - grad, poljoprivredno gazdinstvo Dejana Korelovića sa temom:
1. 10:00 do 11:00 Higijena muže , savetodavac Ivanka Vidojković

Cilj radionice ( koja je realizovana u okviru modula za mleko i na gazdinstvu koje je uključeno u modul ) bio je da se prisutnim poljoprivrednim proizvođačima pokažu mere i postupci pre, za vreme i posle muže a u cilju dobijanja mleka 1. klase.
Koordinator: Ivanka Vidojković


Izvor: PSSS Zaječar