OBJAVA: DAN POLJA OZIMIH STRNIH ŽITA- PSSS Kosovska Mitrovica

On Jun 12, 2019
Posted by Administrator
Categories: Dogadjanja
Hits: 64

Dana 12.06.2019.godine u vremenu od 11:00-14:00 časova u mesto Lešak na imanju Srednje Poljoprivredna Škola -Priština sa sedištem u Lešku,opština Leposavić održana je tradicijonalna manifestacija Dan Polja ozimih strnih žita.Cilj održavanja je bio uspešnost gajenja različitih vrsta-sorata ozimih strnih žita u istim agroekološkim uslovima.U ogledu su zastupljene tri vrste ozimih strnih žita: Pšenica,ječam i tritikale iz tri semenske kuće:Institut za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad,LG-distributer Galenika i Institut Zemun Polje.Na manifestaciji je bilo reči o vremenskim uslovima u toku vegetaciji,primenjenoj agrotehnici kao i o karakteristikama  nekih sorata strnih žita.Učestvovalo je 40 poljoprivrednika a manifestaciju je propratilo nekoliko ovdašnjih lokalnih medija.


 Koordinator:Zoran Milosavljević