Objava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Zaječar

On Jun 10, 2019
Posted by PSSS Zajecar
Hits: 54

Dana 10.06.2019. godine, sa početkom u 12:00 održana je obilazak ogledne farme, mesto Valakonje , opština Boljevac, Gazdinstvo Njagulović Dimitrija sa temom:
1. 12:00 do 13:00 Primer dobre poljoprivredne prakse u ratarskoj proizvodnji u vidu prikaza postignutih rezutata uspešne planske proizvodnje pšenice , savetodavac Slavica Dželatović

Cilj posete oglednoj farmi bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa primerom dobre poljoprivredne prakse u ratarskoj proizvodnji i rezultatima uspešne saradnje gazdinstva sa savetodavnom službom postignutih primenom stručnih saveta, primenom plodoreda i zaštitom useva u pravo vreme i odgovarajućim preparatima.
Koordinator: Slavica Dželatović


Izvor: PSSS Zaječar