Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Kruševac

On Jun 11, 2019
Posted by PSSS Krusevac
Hits: 26
Dana 11.06.2019. savetodavac Momir Nedić posetio je udruženje Udruženje proizvođača jagodastog voća Jasterbački biser, mesto Buci, opština Kruševac - grad, u periodu od 10:00 do 11:00 časovaIzvor: PSSS Kruševac