Najava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Mladenovac

On Jun 13, 2019
Posted by PSSS Mladenovac
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 71
Dana 13.06.2019. savetodavac Dragoljub Krajnović posetiće udruženje Udruženje odgajivača stoke i živine Barajevo., mesto Barajevo, opština Beograd-Barajevo, u periodu od 09:15 do 10:00 časova
Cilj ove posete je upoznavanje članova Udruženja sa Pravilnikom o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za 2019godinu ,a koji su aktivni i u narednom periodu godine.


Izvor: PSSS Mladenovac