Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Novi Pazar

On Maj 30, 2019
Posted by PSSS Novi Pazar
Hits: 28
Dana 30.05.2019. savetodavac Svetlana Šućević posetio je udruženje Udruženje farmera ,, Štitare", mesto Kovačevo, opština Novi Pazar - grad, u periodu od 09:30 do 10:15 časova
Održan je sastanak sa članovima Udruženja (prisutno 4 polj.) u prostorijama Udruženja ,,Štitare ,u Kozarevu , s ciljem prezentovanja Pravilnika o izmeni i dopuni Pravilnika o podsticajima programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima u 2019.god.


Izvor: PSSS Novi Pazar