Одржана едукација саветодаваца Пољопривредне саветодавне и стручне службе Србије на тему безбедности анималних производа

On Maj 10, 2019
At Beograd
Posted by Administrator
Hits: 679

У складу са „Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ за 2019. годину, у организацији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Института за примену науке у пољопривреди (ИПН), одржана је едукација за Модул 5 - Безбедност анималних производа.
Сви субјекти у пословању храном анималног порекла, морају да осигурају да је храна коју производе безбедна за исхрану људи. С обзиром да велики број малих произвођача анималних производа пласира своје производе на вратима фарме – газдинство, пијацама, локалним радњама, као и услугу спремања хране у сеоском туризму, неопходна је континуирана обука произвођача од стране Пољопривредне саветодавне и стручне службе Србије (ПССС). Обука саветодаваца ПССС, а касније и самих произвођача, унапредила би цео систем производње хране и примену Закона о безбедности хране, као и многих правилника из ове области.
Учесници едукације су упознати са правном регулативом у области квалитета и безбедности хране, при чему је детаљно анализиран Правилник о малим количинама примарних производа које служе за снабдевање потрошача, подручју за обављање тих делатности као и одступања која се односе на мале субјекте у пословању храном животињског порекла. На едукацији су обрађени и општи план самоконтроле и план HACCP, општи модели плана самоконтроле за прераду меса и млека и за клање животиња, практична примена теренских метода самоконтроле, могућа одступања у објектима за производњу меса и традиционалних производа од меса и млека малог капацитета, као и дступања у објектима за прераду меса и млека у домаћинствима и објектима малог капацитета. Такође, представљени су и предусловни програми за објекте за производњу анималних производа.
Едукација је одржана 9. маја 2019. године, у Институту за примену науке у пољопривреди, Београд.
Предавачи на едукацији били су Ненад Будимовић, доктор ветеринарске медицине из Привредне коморе Србије и др Марко Јауковић, самостални консултант