Одржана едукација саветодаваца Пољопривредне саветодавне и стручне службе Србије за област органске производње и процедура за сертификацију

On April 16, 2019
At Beograd
Posted by Administrator
Hits: 539

У складу са „Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ за 2019. годину, у организацији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Института за примену науке у пољопривреди (ИПН), одржана је едукација за Модул 8 - Органска производња – процедуре за сертификацију.

Узимајући у обзир савремене трендове потрошача и пољопривредне политике, нарочито у землљама ЕУ, намеће се закључак да развијајући органску производњу, наши произвођачи стварају могућности за заузимање боље позиције на домаћем и страном тржишту. С обзиром да се ради о захтевној пророизводњи са много ограничења и забрана, неопходна је едукација, како саветодаваца, тако и пољопривредних произвођача, o процедурама и документацији који су саставни део органске производње. Очекује се да ће Пољопривредна саветодавна и стручна служба Србије (ПССС) имати значајну улогу у повећању производње органских производа, посебно у контексту подизања општег нивоа знања пољопривредних произвођача из области органске производње, као и у повећању конкурентности и профитабилности ове производње.

У складу с тим, учесници едукације за Модул 8 су информисани о процедурама укључивања произвођача у органку производњу, обрасцима овлашћених контролних организација, моделима уговора између контролне организације и произвођача, процедури скраћивања периода конверзије, врстама и употреби репродуктивног материјала, поступцима уколико се на газдинству примењује органска и конвенционална производња, исхрани и лечењу животиња у органској сточарској производњи, итд.

Едукација се одржана 16. априла 2019. године, у Институту за примену науке у пољопривреди, Београд, а учесници едукације били су саветодавци ПССС из области биљне и сточарске производње.