Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Kruševac

On April 12, 2019
Posted by PSSS Krusevac
Hits: 48
Dana 12.04.2019. savetodavac Sandra Miletaković posetio je udruženje Udruženje odgajivača goveda simentalske rase Leskovica, mesto Sezemče, opština Kruševac - grad, u periodu od 09:00 do 10:00 časova
Cilj posete Udruženju je bila procena aktuelnog stanja useva pšenice kao i pružanje preporuka i saveta za zaštitu useva pšenice od bolesti, štetočina i korova.


Izvor: PSSS Kruševac