Одржане едукације саветодаваца Пољопривредне саветодавне и стручне службе Србије за увођење Global G.A.P. стандарда

On April 12, 2019
At Beograd
Posted by Administrator
Hits: 683

У складу са „Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ за 2019. годину, у организацији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Института за примену науке у пољопривреди (ИПН), у сарадњи са USAID-ом, одржан je теоријски део едукација за:

Модул 1 - Увођење стандарда - Global G.A.P. у сектору ратарско – повртарске производње

Модул 2 - Увођење стандарда - Global Gap у сектору воћарске пољопривредне производње

Модул 3 - Увођење стандарда - Global Gap у пољопривредну производњу - заштита биља

Један од приоритета пољопривреде и руралног развоја на нивоу Републике Србије у 2019. години је jaчање конкурентности биљне производње кроз подизање стандарда у примарној производњи воћа и поврћа, па су на на предлог Министарства развијени едукативни модули из области Global G.A.P.  сертификације и повећања конкурентности и профитабилности производње.

Циљ едукација за Global G.A.P. сертификацију је да саветодавци Пољопривредне саветодавне и стручне службе Србије овладају знањем, техникама и вештинама потребним да воде процес припреме за увођење стандарда и добијање сертификата (за пољопривредна газдинстава, групе, удружења и др.). Такође, очекује се да ће се, истовремено са повећањем свести о значају стандарда и сертификата у целом ланцу производње, повећати број произвођача који поседују сертификат и дугорочно обезбедити лакшу продају, повећане количине робе (поврћа), повећан извоз, а тиме и повећање њихове конкурентности. Едукације представљају стручну, теоријску и практичну подршку свим учесницима у спровођењу саветодавног модула „Јачање конкурентности биљне производње кроз подизање стандарда у примарној производњи воћа и поврћа” у 2019. години.

Едукације за увођење Global G.A.P. стандарда су дводневне и обухватају теоријски и практични део. Теоријски део едукација за Модуле 1, 2 и 3 одржан је 9, 10 и 11. априла у Институту за примену науке у пољопривреди, у Београду. Едукације су отворили др Наташа Толимир руководилац едукација, др Ивана Бакић, координатор саветодавног модула „Јачање конкурентности биљне производње кроз подизање стандарда у примарној производњи воћа и поврћа” у 2019. години и др Драган Раховић, члан стручног тима из области пољопривреде, из Института за примену науке у пољопривреди. У уводном делу присутнима се обратили Данијела Бардић Кустидић и Борис Бјелица, представници USAID-а, који су говорили о значају увођења Global G.A.P. стандарда. Едукацијама је присуствовао и Драган Константиновић, представник SGS - компаније за контролисање, верификацију, испитивање и сертификацију.

Практични део едукације за увођење Global G.A.P. стандарда за сва три наведена сектора биће одржан у IV кварталу 2019. године, у оквиру којег ће саветодавци имати прилику да виде један пример производње која је у складу са захтевима овог стандарда.