Започете едукације саветодаваца Пољопривредне саветодавне и стручне службе Србије за увођење Global G.A.P. стандарда

On April 09, 2019
At Beograd
Posted by Administrator
Hits: 375

У складу са „Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ за 2019. годину, у организацији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Института за примену науке у пољопривреди (ИПН), у сарадњи са USAID-ом, одржан je теоријски део едукације за Модул 1 - Увођење стандарда - Global G.A.P. у сектору ратарско – повртарске производње.

Један од приоритета пољопривреде и руралног развоја на нивоу Републике Србије у 2019. години је jaчање конкурентности биљне производње кроз подизање стандарда у примарној производњи воћа и поврћа, па су на на предлог Министарства развијени едукативни модули из области Global G.A.P.  сертификације и повећања конкурентности и профитабилности производње.

Циљ едукације је да саветодавци Пољопривредне саветодавне и стручне службе Србије овладају знањем, техникама и вештинама потребним да воде процес припреме за увођење стандарда и добијање сертификата (за пољопривредна газдинстава, групе, удружења и др.).Такође, очекује се да ће се, истовремено са повећањем свести о значају стандарда и сертификата у целом ланцу производње, повећати број произвођача који поседују сертификат и дугорочно обезбедити лакшу продају, повећане количине робе (поврћа), повећан извоз, а тиме и повећање њихове конкурентности. Ова едукација представља стручну, теоријску и практичну подршку свим учесницима у спровођењу саветодавног модула „Јачање конкурентности биљне производње кроз подизање стандарда у примарној производњи воћа и поврћа” у 2019.години.

Едукација за увођење Global G.A.P. стандарда је дводневна и обухвата теоријски и практични део.

Теоријски део едукације за Модул 1 - Увођење стандарда - Global Gap у сектору ратарско – повртарске производње одржан је 9. априла у Институту за примену науке у пољопривреди, у Београду. Едукацију је отворила др Наташа Толимир из Института за примену науке у пољопривреди. У уводном делу присутнима се обратила Данијела Бардић Кустидић представник USAID-а, која је говорила о значају увођења Global G.A.P. стандарда. Едукацији је присуствовао и Драган Константиновић, представник SGS - компаније за контролисање, верификацију, испитивање и сертификацију.

Едукације за увођење Global G.A.P. стандарда, поред сектора ратарске и повртарске производње, обухватиће и сектор воћарске производње и заштите биља. Теоријски део едукације за секторе воћарске производње и заштите биља биће одржане 10. и 11 априла 2019. године.

Практични део едукације за увођење Global G.A.P. стандарда за сва три наведена сектора биће одржан у IV кварталу 2019. године, у оквиру којег ће саветодавци имати прилику да виде један пример производње која је у складу са захтевима овог стандарда.