Najava: PREDAVANJE-PSSS Leskovac

On Mart 29, 2019
Posted by PSSS Leskovac
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 42
Dana 29.03.2019. godine, sa početkom u 12:00 održaće se predavanje, mesto Bojnik , opština Bojnik, Prostorije opštine Bojnik sa temama:
1. 12:00 do 12:30 Uvođenje standarda u biljnoj proizvodnji , savetodavac Jelena Stojiljković
2. 12:30 do 13:00 Praćenje i mere za suzbijanje i sprečavanje širenja karantinski štetnog organizma Grapevine Flavescence doree phytoplasma uzročnika zlatastog žutila vinove loze i njenog vektora, cikade Scaphoideus titanus , savetodavac Gordana Jovanović

Cilj predavanja biće da se prisutnim proizvođačima predstavi značaj uvođenja standarda u biljnoj proizvodnji kao i kao i praćenje i mere za suzbijanje i sprečavanje širenja karantinski štetnog organizma Grapevine Flavescence doree phytoplasma uzročnika zlatastog žutila vinove loze i njenog vektora, cikade Scaphoideus titanus.
Koordinator: Jelena Stojiljković


Izvor: PSSS Leskovac