Objava: TRIBINA-PSSS Novi Pazar

On Februar 27, 2019
Posted by PSSS Novi Pazar
Hits: 7
Dana 27.02.2019. godine, sa početkom u 09:45 održana je tribina, mesto Pokrvenik , opština Tutin, polj. gazd. Sadrije Sinanovića sa temom:
1. 09:45 do 10:30 Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, područja za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla , savetodavac Svetlana Šućević

Cilj održane tribine je da se prezentuje Pravilnik o malim količinama primarnih proizvoda koje služe za snabdevanje potrošača, područja za obavljanje tih delatnosti kao i odstupanje koja se odnose na male subjekte u poslovanju hranom životinjskog porekla
Koordinator: Svetlana Šućević


Izvor: PSSS Novi Pazar