Objava: PREDAVANJE-PSSS Leskovac

On Februar 28, 2019
Posted by PSSS Leskovac
Hits: 18
Dana 28.02.2019. godine, sa početkom u 13:00 održana je predavanje, mesto Ladovica , opština Vlasotince, Prostorije škole sa temama:
1. 13:00 do 13:30 Specifičnosti ovogodišnjeg prihranjivanja ozimih strnina i preporuke đubrenja na osnovu rezultata agrohemijske analize zemljišta , savetodavac Jelena Stojiljković
2. 13:30 do 14:00 Praćenje pojave i mere za suzbijanje i sprečavanje širenja karantinski štetnog organizma Grapevine Flavescence dorée phytoplasma, uzročnika zlatastog žutila vinove loze i njenog vektora, cikade Scaphoideus titanus , savetodavac Gordana Jovanović

Cilj održavanja predavanja biće da se prisutnim proizvođačima pojasni značaj đubrenja ratarskih kultura na osnovu rezultata agrohemijske analize zemljišta, spećifičnosti ovogodišnje prihrane strnina kao i praćenje i mere za suzbijanje i sprečavanje širenja karantinski štetnog organizma Grapevine Flavescence dorée phytoplasma uzročnika zlatastog žutila vinove loze i njenog vektora, cikade Scaphoideus titanus.
Koordinator: Jelena Stojiljković


Izvor: PSSS Leskovac