Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Kruševac

On Februar 26, 2019
Posted by PSSS Krusevac
Hits: 7
Dana 26.02.2019. savetodavac Radojka Nikolić posetio je udruženje Udruženje vodokorisnika Agro Obrež, mesto Obrež, opština Varvarin, u periodu od 11:00 do 12:00 časova
Na sastanku sa članovima Udruženja prezentovano im je gajenje jednogodišnjih leguminoza radi plodoreda i obezbeđenja sigurnih i kvalitetnih prinosa.


Izvor: PSSS Kruševac