Najava: PREDAVANJE-PSSS Leskovac

On Mart 05, 2019
Posted by PSSS Leskovac
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 52
Dana 05.03.2019. godine, sa početkom u 11:00 održaće se predavanje, mesto Kozare , opština Leskovac - grad, Zgrada ZZ Grdelica, Kozare sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Praćenje pojave i mere za suzbijanje i sprečavanje širenja karantinski štetnog organizma Grapevine Flavescence dorée phytoplasma, uzročnika zlatastog žutila vinove loze i njenog vektora, cikade Scaphoideus titanus , savetodavac Gordana Jovanović
2. 11:30 do 12:00 Specifičnosti ovogodišnjeg prihranjivanja ozimih strnina i preporuke đubrenja na osnovu rezultata agrohemijske analize zemljišta , savetodavac Jelena Stojiljković

Cilj održavanja predavanja biće da se prisutnim proizvođačima pojasni značaj đubrenja ratarskih kultura na osnovu rezultata agrohemijske analize zemljišta, spećifičnosti ovogodišnje prihrane strnina kao i praćenje i mere za suzbijanje i sprečavanje širenja karantinski štetnog organizma Grapevine Flavescence dorée phytoplasma uzročnika zlatastog žutila vinove loze i njenog vektora, cikade Scaphoideus titanus.
Koordinator: Gordana Jovanović


Izvor: PSSS Leskovac