Objava: PREDAVANJE-PSSS Leskovac

On Februar 12, 2019
Posted by PSSS Leskovac
Hits: 12
Dana 12.02.2019. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Bojnik , opština Bojnik, Prostorije opštine Bojnik sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Prezentovanje rezultata ogleda sa hibridima kukuruza , savetodavac Jelena Stojiljković
2. 10:30 do 11:00 Značaj praćenja karantinski štetnih organizama na području JO , savetodavac Gordana Jovanović

Cilj održavanja predavanja bio je da se prisutnim proizvođačima ukaže na značaj praćenja karantinski štetnih organizama na području JO i prezentacija rezultata oglda sa hibridima kukuruza u predhodnim godinama. Predavanju je prisustvovalo 13 poljoprivrednih proizvođača koji su iskazali veliko interesovanje za pomenutim temama.
Koordinator: Jelena Stojiljković


Izvor: PSSS Leskovac