Najava: PREDAVANJE-PSSS Loznica

On Januar 23, 2019
At Loznica
Posted by PSSS Loznica
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 13
Dana 23.01.2019. godine, sa početkom u 13:30 održaće se predavanje, mesto Gornja Badanja , opština Loznica - grad, prostorije osnovne škole "Stepa Stepanović" sa temama:
1. 13:30 do 14:00 "Higijena mleka" , savetodavac Gordana Vujaklija
2. 14:00 do 14:30 "Uslovi i način upisa u registar i obnovu registracije u 2019. godini" , savetodavac Zlatica Krsmanović

Cilj predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa uslovima i načinom upisa , obnove i vođenja registra poljoprivrednih proizvođača u 2019. godini, kao i pravilnim postupcima pri muži i čuvanju mleka kako bi se proizvelo mleko dobrog kvaliteta.
Koordinator: Gordana Vujaklija


Izvor: PSSS Loznica