Najava: ZIMSKA šKOLA-PSSS Kragujevac

On Decembar 26, 2018
Posted by PSSS Kragujevac
Hits: 219

U periodu od 26.12.2018. do 27.12.2018. godine, održaće se zimska škola, mesto Knić , opština Knić, Sala Agrobiznis centa u Kniću. Zimska škola počinje 26.12.2018. godine u 10:00 prema sledećem rasporedu:
26.12.2018.

26-12-2018.
   10:00 do 10:30 Gajenje koštičavog voća sa osvrtom na višnju i šljivu , savetodavac Biljana Milosavljević
   10:30 do 11:00 Setvena struktura prilagođena agroklimatskim promenama , savetodavac Dobrivoje Popović
   11:00 do 11:30 Neophodni uslovi za organsku proizvodnju , savetodavac Ljiljana Vuksanović
   11:30 do 12:00 Proizvodnja voćnih rakija , savetodavac Danko Petrović
   12:00 do 12:30 Uloga PIS-a , savetodavac Marija Ivanović
   17:00 do 17:30 IPARD , savetodavac Violeta Petrović Luković
   17:30 do 18:00 Primena dobre higijenske prakse u proiyvodnji maline , savetodavac Biljana Milosavljević
   18:00 do 18:30 Unapređenje biljne proizvodnje primenom DPP u zaštiti bilja , savetodavac Goran Varjačić
   18:30 do 19:00 Zasnivanje zasada koštičavog voća , savetodavac Danko Petrović
   19:00 do 19:30 Zaštita višnje od bolesti i štetočina , savetodavac Goran Varjačić
   19:30 do 20:00 Zadrugarstvo u Srbiji , savetodavac Suzana Nešković

27-12-2018.
   09:00 do 09:30 Povećanje kvaliteta maline primenom dobre higijenske prakse , savetodavac Danko Petrović
   09:30 do 10:00 IPARD , savetodavac Suzana Nešković
   10:00 do 10:30 Osnovna zaštita višegodišnjih zasada , savetodavac Lidija Vulović
   10:30 do 11:00 Agroekonomija s posebnim osvrtom na troškove u gazdinstvu, poljoprivredno računovodstvo, osiguranje u poljoprivredi, krediti u poljoprivredi i penziono i socijalno osiguranje i PDV , savetodavac Dragana Jelić
   11:00 do 11:30 Upis u vinogradarski registar , savetodavac Biljana Milosavljević
   17:00 do 17:30 Diverzifikacija prihoda na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Suzana Nešković
   17:30 do 18:00 Značaj mikroklime u objektima za goveda , savetodavac Goran Joksić
   18:00 do 18:30 Uslovi obrade zemljišta u Šumadiji , savetodavac Dobrivoje Popović
   18:30 do 19:00 Vreme pripreme oraničnih površina za setvu , savetodavac Dobrivoje Popović
   19:00 do 19:30 Primena dobre poljoprivredne prakse u proizvodnji mleka , savetodavac Violeta Petrović Luković


Koordinator: Ljiljana Vuksanović


Izvor: PSSS Kragujevac