Najava: ZIMSKA šKOLA-PSSS Novi Pazar

On Decembar 25, 2018
Posted by PSSS Novi Pazar
Hits: 165

U periodu od 25.12.2018. do 27.12.2018. godine, održaće se zimska škola, mesto Novi Pazar , opština Novi Pazar - grad, svečana sala doma kulture. Zimska škola počinje 25.12.2018. godine u 11:15 prema sledećem rasporedu:
25.12.2018.

25-12-2018.
   11:15 do 11:55 Tehnologija uzgoja oraha , eksterni predavač Andrija Radulović
   11:55 do 12:35 Savremena proizvodnja rasada , eksterni predavač Đokica Perić
   12:35 do 13:05 Povećanje kvaliteta maline primenom dobre higijenske prakse , savetodavac Silvija Hodžić
   13:30 do 14:00 Higijena vode za napajanje životinja , savetodavac Zumreta Trtovac
   14:00 do 14:30 Tretiranje voća u fazi mirovanja vegetacije , savetodavac Svetlana Šućević
   14:30 do 15:00 Diverzifikacija poljoprivredne proizvodnje na pg sa ciljem uvećanja prihoda , savetodavac Smail Ejupović

26-12-2018.
   11:00 do 11:30 Poslovanje pg sa akcentom na troškove, pdv, osiguranje... , savetodavac Smail Ejupović
   11:30 do 12:00 Osnivanje zemljoradničkih zadruga , savetodavac Zumreta Trtovac
   12:30 do 13:00 Ipard II-potrebna dokumentacija i način apliciranja , savetodavac Smail Ejupović
   13:00 do 13:30 Higijena muže krava , savetodavac Safet Vesnić

27-12-2018.
   11:00 do 11:30 Organsko stočarstvo , savetodavac Safet Vesnić
   11:30 do 12:00 Tradicionalne metode sušenja voća na pg , savetodavac Silvija Hodžić
   12:30 do 13:00 Azijska voćna mušica , savetodavac Svetlana Šućević
   13:00 do 13:30 Unapređenje biljne proizvodnje primenom dobre poljoprivredne prakse u zaštiti bilja , savetodavac Svetlana Šućević 

Poljoprivredna savetodavna i stručna služba Novi Pazar u navedenim danima, u svečanoj sali doma kulture, grad Novi Pazar, osnovna škola Leskova-Tutin i centar za razvoj poljoprivrede i sela-Sjenica od 11.00 časova organizuje zimsku školu za poljoprivredne proizvođače.
Koordinator: Smail EjupovićIzvor: PSSS Novi Pazar