Najava: ZIMSKA šKOLA-PSSS Zaječar

On Decembar 05, 2018
Posted by PSSS Zajecar
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 66
U periodu od 05.12.2018. do 07.12.2018. godine, održaće se zimska škola, mesto Zaječar , opština Zaječar - grad, Sala Privredne komore Srbije Zaječar. Zimska škola počinje 05.12.2018. godine u 10:10 prema sledećem rasporedu:
05.12.2018.

05-12-2018.
   10:10 do 10:30 Program podrške poljoprivredi Grad Zaječar , eksterni predavač Vesna Stanković
   10:30 do 11:00 Primena dobre higijenske prakse u proizvodnji maline , savetodavac Mihajlo Žikić
   11:00 do 11:30 Nove sorte oraha lateralne rodnosti , eksterni predavač Srđan Nikolić
   11:30 do 12:00 Aktuelni problemi u zaštiti voća , eksterni predavač Ljubiša Pakalović
   12:15 do 12:45 Pravilna primena kompleksnih mineralnih đubriva u biljnoj proizvodnji , eksterni predavač Ivan Marković
   12:45 do 13:15 Najčešći propusti u proizvodnji vina , savetodavac Mihajlo Žikić
   13:15 do 13:45 IPARD II Program Srbija , savetodavac Saša Stamenković
   13:45 do 14:15 Invazivne štetočine , savetodavac Slavica Dželatović

06-12-2018.
   10:10 do 10:30 Program podrške poljoprivredi opština Boljevac , eksterni predavač Slađan Đimiš
   10:30 do 11:00 Proizvodnja i izbor hibrida kukuruza , eksterni predavač Miljan Milojić
   11:00 do 11:30 Aktuelni problemi u zaštiti ratarskih kultura , eksterni predavač Saša Milosavljević
   11:30 do 12:00 Suzbijanje krompirovog moljca , savetodavac Slavica Dželatović
   12:15 do 12:45 Zasnivanje zasada i tehnologija proizvodnje leske , savetodavac Mihajlo Žikić
   12:45 do 13:15 Marketing, pakovanje i prodaja povrća , savetodavac Slavica Kodžopeljić
   13:15 do 13:45 Povećanje kvaliteta mleka primenom dobre higijenske prakse na poljoprivrednim gazdinstvima , eksterni predavač Ivanka Vidojković

07-12-2018.
   10:10 do 10:40 Zimovanje pčelinjih društva , eksterni predavač Goran Jevtić
   10:40 do 11:10 Diverzifikacija - dodatni prihodi na gazdinstvu za ostanak na selu , savetodavac Saša Stamenković
   11:10 do 11:40 Organska proizvodnja i plasman organskih proizvoda , savetodavac Slavica Kodžopeljić
   11:40 do 12:10 PDV u poljoprivredi – uloga i značaj , savetodavac Saša Stamenković
   12:25 do 12:55 Unapređenje biljne proizvodnje primenom dobre poljoprivredne prakse (DPP) u zaštiti bilja , savetodavac Slavica Dželatović
   12:55 do 13:25 Zadrugarstvo , savetodavac Slavica Kodžopeljić

U organizaciji PSSS Zaječar Agroznanje doo Zaječar, u periodu 05.12. - 07.12.2018. god. održaće se zimska škola (seminar) za poljoprivredne proizvođače sa aktuelnim temama iz svih oblasti poljoprivredne proizvodnje i oblasti agrarne politike s težištem na: zadrugarstvo, PDV u poljoprivredi, diverzifikaciju prihoda na gazdinstvu i mere IPARD II Program Srbija. Prvi dan škole će biti organizovan u sali PKS-a u Gradu Zaječaru, drugi dan u sali lokalne samouprave u opštini Boljevac i treći dan u sali PKS-a u Gradu Zaječaru. Predavanja će biti u vremenskom periodu od 10:00 do 14:00 časova.
Koordinator: Saša Stamenković


Izvor: PSSS Zaječar