Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Požarevac

On Novembar 24, 2018
Posted by PSSS Pozarevac
Hits: 52
Dana 24.11.2018. savetodavac Dane Hrkalović posetio je udruženje SS49 Požarevac, mesto Požarevac, opština Požarevac - grad, u periodu od 18:00 do 19:00 časova
Plan posete udruženju je bio da se sa prisutnim članovima sumiraju rezultati udruženja u 2018. godini kao i da se napravi plan za 2019. godinu


Izvor: PSSS Požarevac