Objava: PREDAVANJE-PSSS Pad.Skela

On Novembar 22, 2018
Posted by PSSS Padinska Skela
Hits: 8

Dana 22.11.2018. godine, sa početkom u 18:00 održana je predavanje, mesto Jakovo , opština Beograd-Surčin, Sala mesne zajednice sa temama:
1. 18:00 do 18:45 Ishrana prasadi, u odgoju i tovnih svinja , savetodavac Dragoljub Krajnović
2. 18:45 do 19:15 Ishrana kukuruza , savetodavac Zlatko Vampovac

Tokom nastupa su prikazani načini ishrane prasadi i količine potrebnih komponenti za uspešan odgoj, kao i tov svinja.Takođe su prikazane potrebe useva kukuruza za hranivima, količine potrebnih minerala, vreme primene i načini đubrenja zemljišta.
Koordinator: Zlatko Vampovac


Izvor: PSSS Pad.Skela