Objava: PREDAVANJE-PSSS Kragujevac

On Novembar 22, 2018
Posted by PSSS Kragujevac
Hits: 21
Dana 22.11.2018. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Venčane , opština Aranđelovac, Sala doma kulture sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Priprema zemljišta za sadnju voća , savetodavac Danko Petrović
2. 09:30 do 10:00 Zadrugarstvou Srbiji , savetodavac Dragana Jelić
3. 10:00 do 10:30 Pašnjačko stajski način držanja ovaca , savetodavac Violeta Petrović Luković
4. 10:30 do 11:00 Priprema zemljišta za setvu ratarskih kultura , savetodavac Suzana Nešković


Koordinator: Danko Petrović


Izvor: PSSS Kragujevac