Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Niš

On Novembar 22, 2018
At Niš
Posted by PSSS Nis
Hits: 19
Dana 22.11.2018. savetodavac Ivan Rangelov posetio je udruženje Mali Jastrebac, mesto Loćika, opština Aleksinac, u periodu od 09:00 do 09:45 časova
U okviru redovne kvartalne posete udruženju a sa ciljem upoznavanja sa problematikom polj.proizvodnje članova udruženja.Setva ozimih strnih žita nije sprovedena, prisutni članovi udruženja su upoznati i sa opštim uslovima za prijavljivanje za korišćenje bespovratnih sredstava po osnovu IPARD II PROGRAMA-Mera 3.


Izvor: PSSS Niš