Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Niš

On Novembar 22, 2018
At Niš
Posted by PSSS Nis
Hits: 23
Dana 22.11.2018. savetodavac Tanja Živković posetio je udruženje Udruženje Trnava voće, mesto Gornja Trnava, opština Niš-Crveni Krst, u periodu od 10:00 do 11:00 časova
Cilj posete je bio upoznavanje članova udruženja sa opštim uslovima za korišćenje sredstava po osnovu IPARD II programa.


Izvor: PSSS Niš