Najava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

On Novembar 23, 2018
Posted by PSSS Novi Pazar
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 32
Dana 23.11.2018. godine, sa početkom u 10:00 održaće se predavanje, mesto Deževa , opština Novi Pazar - grad, polj.gazdin. Komatina Toma sa temama:
1. 10:00 do 10:45 Organska proizvodnja u voćarstvu , savetodavac Svetlana Šućević
2. 10:45 do 11:15 Mastitis kod krava , eksterni predavač Ivan Slović

Cilj predavanja je prezentovanje poljoprivrednicima značjne teme : 1.) Organska proizvodnja u voćarstvu i 2.) Mastitis kod krava
Koordinator: Svetlana Šućević


Izvor: PSSS Novi Pazar