Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Niš

On Novembar 18, 2018
At Niš
Posted by PSSS Nis
Hits: 32

Dana 03.11.2018. savetodavac Ivan Rangelov posetio je udruženje Mali Jastrebac, mesto Loćika, opština Aleksinac, u periodu od 08:30 do 09:15 časova
Cilj posete udruženju bio je da se prisutni članovi udruženja upoznaju sa rezultatima merenja prinosa sa makorogleda strnih žita u cilju odabira adekvatnog sortimenta kao i sa preporučenim normama setve po uputstvu proizvođača kao i sa načinom i vremenom korišćešćenja i potrebnim količinama i vrstama mineralnih đubriva.Obzirom da setva pšenice i ostalih strnih žita kasni zbog ogromnog deficita vlage u orničnom sloju posebna pažnja biće na skrnuta na setvu ranostasnijih hlebnih i sorata poboljšivača.


Izvor: PSSS Niš