Najava: PREDAVANJE-PSSS Čačak

On Novembar 19, 2018
At Čačak
Posted by PSSS Cacak
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 10
Dana 19.11.2018. godine, sa početkom u 12:10 održaće se predavanje, mesto Gojna Gora , opština Gornji Milanovac, Domaćinstvo Slobodana Šišović sa temama:
1. 12:10 do 12:40 Troškovi, osiguranje i krediti u poljoprivredi , savetodavac Radovan Ševarlić
2. 12:40 do 13:10 Odabir muških grla za priplod u ovčarstvu , savetodavac Nebojša Brajović

Cilj predavanja bio je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa troškovima, kreditima i osiguranjem u poljoprivredi. Poseban akcenat bice stavljen na odabir muških grla za prilod u ovčarstvu
Koordinator: Radovan Ševarlić


Izvor: PSSS Čačak