Objava: RADIONICA-PSSS Prokuplje

On Novembar 08, 2018
Posted by PSSS Prokuplje
Hits: 12

Dana 08.11.2018. godine, sa početkom u 09:30 održana je radionica, mesto Tulare , opština Prokuplje, Poljoprivredno gazdinstvo Šutanovac Dejan sa temom:
1. 09:30 do 10:00 Povećanje kvaliteta mleka primenom dobre poljoprivredne prakse na poljoprivrednim gazdinstvima , savetodavac Duška Petrović

Radionica je održana u koordinaciji sa koordinatorom za modul "Povećanje kvaliteta mleka primenom dobre poljoprivredne prakse na poljoprivrednim gazdinstvima" dr Radetom Jovanovićem-Institut za primenu nauke u poljoprivredi,a cilj radionice je bio se ukaže na važne korake koji se moraju preduzeti pre muže,u toku i posle muže.
Koordinator: Duška Petrović


Izvor: PSSS Prokuplje