Objava: PREDAVANJE-PSSS Valjevo

On Novembar 08, 2018
At Valjevo
Posted by PSSS Valjevo
Hits: 40

Dana 08.11.2018. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Mionica (varošica) , opština Mionica, ZZ,,Mionica" sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Podsticajna sredstva EU , savetodavac Radiša Panić
2. 09:30 do 10:00 Odgoj koka nosilja , eksterni predavač Ljubinko Burmaz

Tokom predavanja prisutni su upoznati sa korišćenjem podsticajnih sredstava IPARD programa i odgojem lakih linija živine.
Koordinator: Radiša Panić


Izvor: PSSS Valjevo