Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Niš

On Novembar 07, 2018
At Niš
Posted by PSSS Nis
Hits: 23
Dana 07.11.2018. savetodavac Tanja Petrović posetio je udruženje Udruženje proizvođača goveda Simentalac Vitoševac, mesto Vitoševac, opština Ražanj, u periodu od 13:30 do 14:00 časova
Poseta udruženju je imala za cilj da se proizvođačima zbog kašnjenja u setvi pšenice prezentuje kako da odrade tj.sami izračunaju setvenu normu u kojim uslovima i u kom procentu da povećaju setvenu normu i preporuka da seju rane do srednje rane sorte pšenice.


Izvor: PSSS Niš