Objava: RADIONICA-PSSS Niš

On September 28, 2018
At Niš
Posted by PSSS Nis
Hits: 30
Dana 28.09.2018. godine, sa početkom u 14:00 održana je radionica, mesto Rujište , opština Ražanj, Na parcelama proizvođača Cvetković Miroslava sa temom:
1. 14:00 do 14:45 Kontrola plodnosti zemljišta,način pravilnog uzimanja uzoraka zemljišta za agrohemijsku analizu , savetodavac Saša Stanković

Cilj radionice bio je da se prisutni polj.proizvođači upoznaju sa načinom pravilnog uzorkovanja zemljišta kako na na parcelama predviđenim za ratarsko/povrtarske kulture tako i za parcele namenjene stalnim zasadima voćaka i vinograda
Koordinator: Saša Stanković


Izvor: PSSS Niš