Objava: Dan polja kukuruza - PSSS Leskovac

On September 13, 2018
Posted by Administrator
Categories: Dogadjanja
Hits: 56

Dana 07.09.2018. godine PSSS Leskovac, organizovala je manifestaciju „Dan polja kukuruza“ na oglednoj parceli u Pečenjevcu. Početak manifestacije bio je zakazan u 10:00 časova. Na oglednoj parceli  predstavljeno je  47 hibrida sedam semenskih kuća. Manifestaciji je prisustvovalo veliki broj proizvođača (80), predstavnici semenskih i hemijskih kuća, medija. Prisutni su upoznati sa primenjenim agrotehničkim merama kao i agrometeorološkim uslovima  tokom vegetacionog perioda. Kako bi se proizvođači na samoj parceli upoznali sa karakteristikama pojedinih hibrida zasejan je ogled u selu Pečenjevac koji se nalazi na severnom delu teritorije grada Leskovca.

Koordinator: Boban Stanković

Saradnici u realizaciji ogleda: Jelena Stojiljković, Igor RistićIzvor: PSSS Leskovac