Najava: OBILAZAK OGLEDNE FARME-PSSS Niš

On Jul 12, 2018
At Niš
Posted by PSSS Nis
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 33
Dana 12.07.2018. godine, sa početkom u 14:00 održaće se obilazak ogledne farme, mesto Katun , opština Aleksinac, sa temom:
1. 14:00 do 14:45 Uvodjenje dobre poljoprivredne prakse,poštovanje preporučene mineralne ishrane kako količinski tako i vremenski ,pravilna prihrana u zavisnosti od faze razvoja biljaka , savetodavac Ivan Rangelov

Cilj posete oglednoj farmi je da se prisutnim poljoprivrednim proizvodjačima,gostima i kolegama prikažu rezultati poštovanja preporuka u mineralnoj ishrani ozimih strnih žita,kao i jarih kultura pšenice,kukuruza i suncokreta,kao i značaj poštovanja optimalnih rokova setve pojedinih kultura.
Koordinator: Ivan Rangelov


Izvor: PSSS Niš