Najava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

On Jul 12, 2018
Posted by PSSS Novi Pazar
Categories: Najava Aktivnosti
Hits: 31
Dana 12.07.2018. godine, sa početkom u 11:00 održaće se predavanje, mesto Delimeđe , opština Tutin, Udruženje stočara Tutin sa temama:
1. 11:00 do 11:45 Plansko iskorišćavanje pašnjaka , savetodavac Zumreta Trtovac
2. 11:45 do 12:30 Siliranje trava i leguminoza , savetodavac Bilal Tajić

Cilj predavanja je da poljoprivredne proizvođače upoznamo sa pravilnim načinom iskorišćavanja pašnjaka i kako da dobiju kvalitetnu silažu od trava i leguminoza.
Koordinator: Zumreta Trtovac


Izvor: PSSS Novi Pazar