Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Užice

On Jun 29, 2018
At Užice
Posted by PSSS Uzice
Hits: 18
Dana 29.06.2018. savetodavac Andrija Radulović posetio je udruženje "Zlatna malina", mesto Prijepolje, opština Prijepolje, u periodu od 15:00 do 16:00 časova
Tema posete: " Analiza berbe maline u prethodnom periodu" ZAKLJUČAK: Na sastanku sa udruženjem su razmatrana pitanja otkupljene količine maline, cene maline i kvaliteta maline. Zaključeno je da treba nastaviti sa berbom uz klasiranje maline u dve klase.


Izvor: PSSS Užice