Objava:Dan polja primene savremenih tehnologija u proizvodnji lucerke- PSSS Loznica

On Jun 29, 2018
At Loznica
Posted by Administrator
Categories: Dogadjanja
Hits: 132

Dana 28.06.2018.god. PSSS ,,Poljosavet" doo Loznica organizovao je DAN POLJA u realizaciji samostalnog ogleda primene savremenih tehnologija u proizvodnji lucerke na Oglednom polju poljoprivrednog  gazdinstva Mladena Sladakovića u Lozničkom Polju sa početkom u 10:00 h. Na održanom Danu polja za 20 prisutnih poljoprivrednih proizvođača prezentovani su rezultati ogleda određivanjem optimalnog vremena baliranja lucerke korišćenjem različitih koncentracija inokulanata. Pored toga predstavljeni su  i načini primene  inokulanata prskalicama kao i prese za baliranje.
Razmenjena su iskustva sa proizvođačima vezano za  uspešno uspremanje lucerke sa otkosa jer ono zavisi od više faktora. Najvažnije je odabrati pravo vreme da bi se uspostavio pravi odnos  kvaliteta i kvantiteta. Pored prave fenofaze posebna pažnja mora da se posvetiti i uticaju vremenskih uslova jer padavine znatno utiču na kvalitet sena. Za sušenje otkosa lucerke prirodnim putem u standardnim vremenskim uslovima je potrebno 4 do 5 dana. Svaki dan ranijeg baliranja lucerke ima velike prednosti za proizvođače. U poslednjih nekoliko godina proizvođači imaju na tržištu i inokulante za ranije baliranje lucerke. Cilj ogleda i jeste bio odrediti koliko dana  ranije može da se balira lucerka u otkosu i koja je to koncentracija inokulanta.

Koordinator samostalnog ogleda: savetodavac za ratarstvo Milenko Đurić, dipl.inž.

Izvor: PSSS ,,Poljosavet” doo Loznica