Objava: POSETA UDRUŽENJU-PSSS Šabac

On Jun 26, 2018
At Šabac
Posted by PSSS Šabac
Hits: 34
Dana 26.06.2018. savetodavac Milorad Jocković posetio je udruženje "VOĆNI CENTAR ŠABAC", mesto Šabac, opština Šabac - grad, u periodu od 13:00 do 15:00 časova
U zakazanom terminu održan je sastanak sa članovima udruženja i prezentovani su im novi pravilnici za primarnu biljnu proizvodjnju za nabavku mehanizacije, pravilnik za mlade kao i konkurs za nabavaku zalivnog sistema i bušenja bunara uprave za zemljište. Takođe je razgovarano o sezoni trešnje, jagode, maline i višnje, otkupnim cenama i načinima kako bi se moglo pojaviti zajidnički, sa udruženjem na tržištu.


Izvor: PSSS Šabac