Одржанe едукацијe за: Модул 1: Савремене технологије у производњи крмног биља у циљу добијања квалитетне кабасте сточне хране – за ратаре и Модул 2: Савремене технологије у производњи крмног биља у циљу добијања квалитетне кабасте сточне хране – за ст

On Jun 22, 2018
At Beograd
Posted by Administrator
Hits: 282

У складу са „Годишњим планом усавршавања пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача“ за 2018. годину, у организацији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије и Института за примену науке у пољопривреди (ИПН), одржане су едукације за Модул 1: Савремене технологије у производњи крмног биља у циљу добијања квалитетне кабасте сточне хране – за ратаре и  Модул 2: Савремене технологије у производњи крмног биља у циљу добијања квалитетне кабасте сточне хране – за сточаре. Полазници едукације били су саветодавци Пољопривредних саветодавних и стручних служби Србије (ПССС), задужени за послове ратарства и сточарства.
Дводневне едукације за модуле 1 и 2 садржале су теоријски и практични део. Теоријска настава одржана је 30 и. 31. маја у  Институту за крмно биље у Крушевцу, а практични део едукације реализован је 6. јуна 2018. године у Институту за крмно биље у Крушевцу и на пољопривредном газдинству Борјана Симоновића из Себечевца, на подручју Крушевца, где су полазницима едукације презентоване различите фазе справљања силаже од пшенице и смеше луцерке и пшенице.
Циљ едукација за оба модула био је да саветодавци надограде знања о новим трендовима везаним за методе саветодавног рада са пољопривредним произвођачима који производе кабасту сточну храну, као и о новим технологијама и концепу производње хране за животиње која се заснива на очувању природних ресурса и максимано коришћење ресурса на пољопривредном газдинству уз обезбеђење конкурентности биљне и сточарске производње. Један од циљева едукације био је и упознавање саветодаваца са опремом за брзо одређивање параметара квалитета хране кабасте сточне хране.


Предавачи на едукацији били су:
др Зоран Лугић, Институт за крмно биље, Крушевац
др Јасмина Радовић, Институт за крмно биље, Крушевац
др Дејан Соколовић, Институт за крмно биље, Крушевац
др Јордан Марковић, Институт за крмно биље, Крушевац
Извор: ИПН