Услови за остваривање права на подстицаје за набавку новог трактора у 2020. год

Više
08 jan 2020 13:02 #39876 od Anđelković Stefanija
Услови за остваривање права на подстицаје за набавку новог трактора у 2020. години

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, објавило је Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора и расписало Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора у 2020. години.

Предмет подстицаја су прихватљиви трошкови инвестиције за набавку новог трактора, који је:
1) намењен и који се користи за извођење пољопривредних радова у примарној биљној и сточарској производњи;
2) снаге мотора до највише 60 киловата (кW);
3) произведен у Републици Србији или чији модел добављач увози у растављеном стању и склапа на својим производним линијама у Републици Србији пре објављивања овог Јавног позива.

Предмет подстицаја обухвата нови трактор са стандардним деловима, уређајима и опремом, укључујући припадајућу и тракторску кабину.

Подстицајима се не надокнађују порези (укључујући и ПДВ); трошкови набавке прикључка за извођење радова, прикључних возила за трактор; трошкови набавке делова, уређаја и опреме који не служе за извођење пољопривредних радова (шумски, комунални, грађевински и други радови), трошкови набавке посебне додатне опреме; трошкови превоза, испоруке, монтаже, пробног рада и други оперативни трошкови итд.

Право на подстицаје остварује лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, и то:
1) физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства;
2) предузетник;
3) привредно друштво;
4) земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу.

Лице остварује право на подстицаје ако:
1) је у потпуности реализовало инвестицију за коју подноси захтев у периоду од 1. јануара 2020. године до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје;
2) за инвестицију за коју подноси захтев, не користи подстицаје по неком другом основу (субвенције, подстицаји, донације), односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење подстицаја, осим подстицаја у складу са посебним прописом којим се уређује кредитна подршка регистрованим пољопривредним газдинствима;
3) нема евидентираних доспелих неизмирених дуговања према министарству надлежном за послове пољопривреде, по основу раније остварених подстицаја, субвенција и кредита;
4) нема одобрених бесповратних средства из јавних средстава за набавку трактора у 2018. или 2019. години;
5) је измирило доспеле обавезе по основу јавних прихода;
6) изврши регистрацију возила.

Лице које испуњава опште услове остварује право на подстицаје ако у Регистру има уписано пољопривредно земљиште под производњом одговарајућих врста биљних култура, и то површине:
1) до 0,5 ха поврћа, воћа и цвећа у заштићеном простору;
2) до 2 ха јагодастог воћа, односно до 5 ха осталог воћа;
3) до 2 ха грожђа, на парцелама које су уписане и у Виноградарски регистар;
4) до 3 ха поврћа (на отвореном пољу);
5) од 0,1 до 50 ха цвећа (на отвореном пољу);
6) до 50 ха ароматичног и лековитог биља;
7) до 2 ха житарица, индустријског и крмног биља.

Лице које испуњава опште услове остварује право на подстицаје ако:
1) у Регистру има пријављен одговарајући сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се држе или узгајају);
2) у зависности од врсте производње има до највише 19 млечних крава, односно има укупни капацитет објекта уписаног у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката, и то: до највише 19 говеда и/или до највише 149 оваца и коза и/или до највише 29 крмача и/или до највише 99 товних свиња по турнусу и/или до највише 3.999 бројлера по турнусу и/или до највише 399 товних ћурки по турнусу.

Подстицаји се утврђују у износу од 50% од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65% од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари за једну календарску годину је 800.000 динара.
Захтев за одобравање права на подстицаје подноси се у року од 6. јануара до 29. маја 2020. године.

У прилогу се налази Јавни позив као и Правилник о подстицајима за набавку новог трактора произведеног у Р.Србији у 2020год.

маст.агроекон., саветодавац за агроекономију Стефанија Анђелковић
Prilozi:

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.371 sekundi
Powered by Kunena Forum