Прихватљиви трошкови у сектору млека у оквиру ИПАРД програма

Više
30 dec 2019 21:16 #39843 od Sovilj Đorđe
Sovilj Đorđe je napravio novu temu: Прихватљиви трошкови у сектору млека у оквиру ИПАРД програма
Прихватљиви трошкови у сектору млека у оквиру ИПАРД програма


Услов за коришћење средстава испуњавају пољопривредна газдинства која у моменту подношења захтева имају 20 до 300 крава. Они у оквиру ИПАРД програма могу конкурисати за следеће инвестиције:
Изградња:
Изградња и/илиреконструкција објекта за смештај музних крава, укључујући простор за мужу (измузиште), осемењавање, безбедно уклањање угинулих животиња, за држање телади и јуница, простор за смештај машина и опреме, производа животињског порекла, простор за инсталацију вентилације, климатизацију, грејање, пратеће енергетске објекте и др.;
Изградња и/или реконструкција објеката на фарми за чување хране са пратећом опремом;
Изградња и/или реконструкција капацитета за прикупљање, прераду, чување и одлагање чврстог стајњака, полутечног и течног стајњака, укључујући инсталацију опреме;
Изградња и/или реконструкција фиксних ограда око фарме и дезунфекционих баријера, дренажних система и система за снабдевање водом (бунаи), грејања и електричних система на фарми (коришћење агрегата, укључујући софтвер);
Изградња и/или реконструкција објеката за пречишћавање отпадних вода и управљање отпадом;
Изградња постројења за производњу енергије из обновљивих извора за коришћење на фарми (соларне енергије, ветротурбина, термоелектрана на биомасу), укључујући повезивање електрана на дистрибутивну мрежу/из електране до објекта;
Изградња и/или реконструкција интерне мреже путева и паркинг места у оквиру фарме;
Изградња и/или реконструкција управне зграде са пратећим објектима (канцеларија за лиценциране ветеринаре и ветеринарске инспекторе, простор за одмор радника, просторије за пресвлачење и санитарне просторије, складиште за производе за чишћење, прање и дезинфекцију).
Опрема
Опрема за чишћење и дезинфекцију објеката уређаја;
Опрема за безбедно уклањање угинулих животиња;
Опрема за физичке, хемијске и биолошке третмане отпадних вода и управљанеј отпадом;
Опрема за спречавање загађења ваздуха;
Инвестиције у инсталације за обновљиву енергију за потрошњу на фарми, посебно за соларну енергију, електране на биомасу, котлове за сагоревање биомасе;
Опрема за превенцију ширења и контролу болести;
Опрема и уређаји за вентилацију, климатизацију и грејање, укључујући алармни систем са генератором;
Опрема за фиксне ограде и електричне ограде за пашњаке/ливаде;
Опрема за административну згрдаду са пратећим објектима (канцеларија за лиценциране ветеринаре и ветеринарске инспекторе, простор за одмор, просторије за пресвлачење и санитарне просторије, складиште за средства за чишћење, прање и дезинфекцију);
Специјализована возила за транспорт сировог млека;
Опрема за мужу, хлађење и чување млека на фарми, укључујући исве елементе, материјале и инсталације;
Машине и опрема за руковање и транспорт чврстог, получврстог и течног стајњака (транспортери за стајњак, уређаји за мешање полутечног и течног стајњака, пумпе за пражнејње резервоара, сепаратори за полутечни и течни стајњак, машине за пуњење течног стајњака, специјализоване приколице за транспорт чврстог стајњака, укључујући и пратећу опрему за полутечни и течни стајњак;
Опрема за обраду и паковање стајњака;
Машине и опрема за припрему сточне хране за исхрану и напајање животиња (млинови и блендери/мешалице за припрему сточне хране, опрема и дозатори за концентровану храну, екстрактори, транспоктери, транспортери, микс приколице и дозатори за кабасту храну, хранилице, појилице, балери, омотачи бала и комбајни за сточну храну, косилице, превртачи сена);
Опрема за тељење, као и опрема за смештај телади (боксови);
Машине и опрема за пипрему и транспорт простирке;
Опрема за идентификацију животиња и чување података;
Сточне ваге, рампе за утовар/истовар, торови за усмеравање и обуздавање животиња;
Опрема за третман папака;
Системи за прскање током летњих врућина;
Четке за самочишћење стоке.

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.370 sekundi