Dužina perioda iskorišćavanja koka nosilja za konzumna jaja

Više
07 okt 2019 08:55 #38883 od Krajnović Dragoljub
Proizvodnja jaja za konzum je daleko kompleksnija u poređenju sa tovom brojlera. Intenzitet metabolizma nosilja i nihove ukupne potrebe mnogo su izraženije u poređenju sa pticama ( živinom) čiji je jedini proizvod prirast žive mase. Troškovi nabavke nosilja su veći u poređenju sa nabavkom jednodnevnih pilića za tov.. Zato u proizvodnji postoji veliki interes da se produktivni period života nosilja produži do što većih okvira. Sa ciljem produženja perioda eksploatacije, neka jata nosilja posle 8 meseci nošenja se podvrgavaju procesu mitarenja, kroz primenu adekvatnog režima ishrane , napajanja i osvetljenja. Pojam mitarenja u tehnološkom smislu je samo uslovnog karaktera, jer ptice ne moraju potpuno da izgube perje, nego samo da obustave nošenje u periodu od 3- 6 nedelja. Kroz jedno mitarenje ukupan životni period eksploatacije se može produžiti na 90 nedelja,a uz dva mitarenja na čak 120 nedelja. Drugim rečima produktivni period života se može udvostručiti i zato postoji veliki ekonomski interes sa , za takvom tehnološkom merom. Mitarenje se najlakše može isprovocirati ograničenjem ishrane, što je vrlo često u suprotnosti sa principima dobrobiti domaćih životinja. Zato se sve češće primenjuju alternativni pristupi koji podrazumevaju ekstremne koncentracije pojedinih minerala u smešama , ili ishranu po volji hranivima lošijeg ukusa ( sačma pamuka , droždina jabuke). Moguće je postići željeni efekat visokim koncentracijama cinka ( 20 g/ kg) ili deficitom soli .

PSSS Mladenovac Dragoljub Krajnović

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.295 sekundi
Powered by Kunena Forum