Osnovne smernice za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje

Više
30 sep 2019 13:18 #38829 od Dragićević-Filipović Snežana
Dragićević-Filipović Snežana je napravio novu temu: Osnovne smernice za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje
Osnovne smernice za ostvarivanje prava na IPARD podsticaje
Ostvarivanje prava na IPARD podsticaje koji se vodi pred Upravom za agrarna plaćanja sastoji od dve faze – faze odobravanja projekta i faze odobravanja isplate. Faza odobravanja projekta može da traje najduže do devet meseci od dana podnošenja zahteva za odobravanje projekata, dok faza odobravanja isplate može trajati najduže do šest meseci od dana podnošenja zahteva za odobravanje isplate IPARD podsticaja. Između ove dve faze, korisnik IPARD podsticaja realizuje svoju investiciju na način i u roku utvrđenom rešenjem o odobravanju projekta.
Budući korisnik IPARD podsticaja na vreme treba da krene sa pripremom dokumentacije, pre svega sa pribavljanjem ponuda i izradom poslovnog plana, koji predstavlja najsloženiji deo projekta ,potom da obezbedi sredstva kojima će sprovesti projekat nakon što on bude odobren.Obavezno predati čitko popunjen obrazac zahteva, čiji je sastavni deo spisak obavezne i opcione dokumentacije .Uverenja i potvrde koja se dostavljaju ne mogu biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahteva za odobravanje projekta. Sva dokumenta koja se dostavljaju uz zahtev moraju da glase na podnosioca. Prilažu se u originalu ili overenoj kopiji, a dokumenta na stranom jeziku moraju biti prevedena na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog prevodioca. Dokumentacija mora biti pripremljena i poslata na način propisan Pravilnikom i javnim pozivom.
Dipl.inž Snežana Dragićević Filipović PSSS Čačak

Molimo vas Prijava ili Napravite nalog da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.329 sekundi