Оснивање МСП

Više
30 sep 2019 10:59 #38819 od Bogojević Marko
Основна детерминанта пословног успеха малих и средњих предузећа лежи у пословном програму, временском интервалу отварања, као и у окружењу у коме се налази предузеће. Оснивач мора поседовати јасну и тржишно орјентисану идеју о производу или услузи које жели да пласира. Мора поседовати новчана средства која му омогућавају сигурност. Од предузетника се очекује велика флексибилност, умеће расуђивања и склапања познанстава и контаката са пословним партнерима. Од саме идеје о оснивању малих и средњих предузећа па до реализације исте, мора да прође неколико фаза: мотивација, креирање пословне идеје, вредновање идеје, идентификација ресурса и прикупљање документације и регистрација. У Републици Сбији прикупљање документације и регистрација подразумева: свеобухватно саветовање током целог поступка, оснивачки акт за предузећа, израда и овера у трговинском суду (одлука/уговор о оснивању, ОП образац), преузимање решења од агенције за привредне регистре, израда печата, отварање текућег рачуна у пословној банци, пријава почетка рада код надлежне пореске управе,
Оснивањем што већег броја малих и средњих предузећа у пољопривредном сектору би се у значајној мери премостио јаз између производње и продаје пољопривредних производа што би за резултат имало, свакако, повећање обима пољопривредне производње као и повећање конкурентске позиције наших пољопривредних производа на домаћем и иностраном тржишту.


Maрко Богојевић, дипл. инж. агроекономије

Molimo vas Prijava da se pridružite konverzaciji.

Vreme kreiranja strane: 0.490 sekundi
Powered by Kunena Forum